Zaznacz stronę

Kadra Żłobka

DYREKTOR ŻŁOBKA – Celina Sygutowska

OPIEKUNKI: 

Grupa „ PSOTKI” – Małgorzata Madeja

Grupa „ KOTKI” – Anna Kamińska, Kornelia Maziarz

POMOC OPIEKUNEK – Ewa Kubiszyn

Kadrę Niepublicznego Żłobka  „RADOSNY SZKRAB” tworzy zespół wykształconych, wykwalifikowanych i kreatywnych opiekunek dbających o ciepłą oraz przyjazną atmosferę w naszej placówce.

  • Są to odpowiednio przygotowane i doświadczone opiekunki, osiągające bardzo dobre efekty pracy z dziećmi w zakresie rozwijania ich potencjalnych możliwości jak również rozbudzania ciekawości poznawczej;
  • Szybko nawiązują dobry kontakt z dziećmi, dostrzegają i rozumieją ich potrzeby;
  • W podejmowanych działaniach opiekuńczo-wychowawczych opiekunki dziecięce stymulują wszystkie sfery osobowości dzieci, dbając o ich właściwy rozwój;

W pracy wychowawczej wspieramy rozwój społeczno – emocjonalny, poznawczy, ruchowy. Istotnym dla nas celem jest nauczenie dzieci pracy w grupie aby wspierać i rozwijać w nich umiejętności komunikacyjne. Staramy się, aby każdy Szkrab miał szansę zaistnieć oraz zostać doceniony zarówno przez opiekuna jaki i rówieśników, co z kolei sprzyja w budowaniu poczucia własnego „ ja”.

Ważne jest dla nas również rozwijanie w dzieciach samodzielności. Staramy się, aby każdy Szkrab w naszej placówce był traktowany indywidualnie a wymagania i oczekiwania opiekunów były dopasowane do predyspozycji wiekowych oraz zdolności każdego dziecka.