Zaznacz stronę
UWAGA STUDENCI
studiów niestacjonarnych  oraz podyplomowych 

Indeksy i karty okresowych osiągnięć studenta należy złożyć w Dziekanacie w terminie

  •  do 4 marca 2018 r.

Osoby, które uzyskają wszystkie wpisy do indeksu i karty okresowych osiągnięć studenta przed wyżej wymienionym terminem mogą złożyć indeks i kartę okresowych osiągnięć studenta wcześniej.

Osoby, które nie uzyskają wszystkich wpisów bądź zaliczeń najpóźniej do dnia 04.03.2018 r zobowiązane są do złożenia podania o przedłużenie terminu zadnia indeksu w przeciwnym wypadku zostaną skreślone z listy studentów.

Aby zapobiec zbędnym kolejkom do Dziekanatu, indeksy i karty okresowych osiągnięć studenta składają starości grup

Przypominamy również o obowiązku rozliczenia się z praktyki (zgodnie z § 30 ust. 2 Regulaminu Studiów Łużyckiej Szkoły Wyższej w Żarach oraz z § 2 ust. 1. Regulaminu praktyk zawodowych w Łużyckiej Szkole Wyższej).