Zaznacz stronę
UWAGA STUDENCI
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych)

Indeksy i karty okresowych osiągnięć studenta należy złożyć w terminie

  • w semestrze zimowym do 12 marca bieżącego roku akademickiego,
  • w semestrze letnim do 30 września bieżącego roku akademickiego,

w Dziekanacie

Osoby, które uzyskają wszystkie wpisy do indeksu i karty okresowych osiągnięć studenta przed wyżej wymienionym terminem mogą złożyć indeks i kartę okresowych osiągnięć studenta wcześniej.

Aby zapobiec zbędnym kolejkom do punktu obsługi, indeksy i karty okresowych osiągnięć studenta składają
starości roku/grup ćwiczeniowych

Przypominamy o obowiązku rozliczenia się z praktyki (zgodnie z § 30 ust. 2 Regulaminu Studiów Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Żarach oraz z § 2 ust. 1. Regulaminu praktyk zawodowych w Łużyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Żarach).