Zaznacz stronę

UWAGA STUDENCI

Prosimy o zgłaszanie się do dziekanatu po odbiór wystawionych decyzji w sprawie przyznania lub odmowy przyznania stypendium socjalnego, specjalnego i zapomóg oraz za wyniki w nauce wydanych na II semestr- letni roku akademickiego 2016/2017.