Zaznacz stronę

UWAGA  –  STUDENCI I SEMESTRU STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA 

PODAJEMY NUMERY EDYCJI 

studia I stopnia (licencjat, inżynier) 

PEDAGOGIKA – wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe – NL165, resocjalizacja NL166

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE – bezpieczeństwo publiczne – NL167

LOGISTYKA – inżynieria procesów logistycznych – 168

studia II stopnia 

PEDAGOGIKA – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – NM170, resocjalizacja – NM171, wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe z opieką i nauczaniem domowym – NM172, Terapia pedagogiczna z tutoringiem – NM173, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza NM174

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE – zarządzanie systemami bezpieczeństwa – NM169 

Przypominamy również o konieczności sprawdzenia planu zajęć