Zaznacz stronę

Tabela praktyk dla poszczególnych edycji

NL 105 licencjat zk pedagogiczno – asystencka 2 50 (5 dni w tyg.po 5 godz. dziennie) po II semestrze do końca III sem. hospitacyjna 2 50 (5 dni w tyg.po 5 godz. dziennie) po IV semestrze do końca V sem. metodyczna 2 50 (5 dni w tyg.po 5 godz. dziennie) w trakcie III roku studiów do końca VI sem.
NL 106 licencjat res pedagogiczno – asystencka 3 75 (5 dni w tyg.po 5 godz. dziennie) po II semestrze do końca III sem. hospitacyjna 3 75 (5 dni w tyg.po 5 godz. dziennie) po IV semestrze do końca V sem. metodyczna 2 50 (5 dni w tyg.po 5 godz. dziennie) po V semestrze do końca VI sem.
NL 107 licencjat pow pedagogiczno – asystencka 3 75 (5 dni w tyg.po 5 godz. dziennie) po II semestrze do końca III sem. hospitacyjna 3 75 (5 dni w tyg.po 5 godz. dziennie) po IV semestrze do końca V sem. metodyczna 2 50 (5 dni w tyg.po 5 godz. dziennie) po V semestrze do końca VI sem.
NL 108 licencjat wpinp pedagogiczno – asystencka 3 60 (5 dni w tyg.po 4 godz. dziennie) po II semestrze do końca III sem. hospitacyjna 3 60 (5 dni w tyg.po 4 godz. dziennie) po IV semestrze do końca V sem. metodyczna 2 60 (5 dni w tyg.po 6 godz. dziennie) po V semestrze do końca VI sem.
NM 109 magister res _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
NM 110 magister pow _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
NM 111 magister wpinp pedagogiczno – asystencka 3 60 (5 dni w tyg.po 4 godz. dziennie) po I semestrze do końca II sem. hospitacyjna 3 60 (5 dni w tyg.po 4 godz. dziennie) po II semestrze do końca III sem. metodyczna 2 60 (5 dni w tyg.po 6 godz. dziennie) po III semestrze do końca IV sem.
NM 112 magister edb 1 praktyka metodyczna metodyczna 2 50 (5 dni w tyg.po 5 godz. dziennie) po II semestrze do końca IV sem.
NL 113 licencjat bp pedagogiczno – asystencka 2 50 (5 dni w tyg.po 5 godz. dziennie) po II semestrze do końca III sem. hospitacyjna 2 50 (5 dni w tyg.po 5 godz. dziennie) po IV semestrze do końca V sem. metodyczna 2 50 (5 dni w tyg.po 5 godz. dziennie) w trakcie III roku studiów do końca VI sem.
NL 114 licencjat zk pedagogiczno – asystencka 2 50 (5 dni w tyg.po 5 godz. dziennie) po II semestrze do końca III sem. hospitacyjna 2 50 (5 dni w tyg.po 5 godz. dziennie) po IV semestrze do końca V sem. metodyczna 2 50 (5 dni w tyg.po 5 godz. dziennie) w trakcie III roku studiów do końca VI sem.