Zaznacz stronę

Projekt „Szkoła – klucz do kariery” wychodzi naprzeciw tym wymaganiom. W ramach projektu prowadzone będą zajęcia wyrównawcze z zakresu matematyki, fizyki, chemi, informatyki a także z języka angielskiego i niemieckiego. Zajęcia będą prowadzone innowacyjnymi metodami gry, animacji lub symulacji. Zajęcia wspomadane będą specjalnymi materiałami edukacyjnymi i programami komputerowymi.