Zaznacz stronę

Zasady rekrutacji

Kandydaci na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

  1. Podanie przyjęcia na studia podyplomowe.
  2. Dyplom ukończenia studiów wyższych (oryginał lub odpis).
  3. 2 identyczne fotografie (zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych).
  4. Kserokopia dowodu osobistego.
  5. Potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej.

Opłatę wpisową można dokonać na konto ŁWSH:
Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Żarach
ul. 9 Maja 11
68-200 Żary

32 9672 0008 0136 5171 2000 0004