Zaznacz stronę

Studium pedagogiczne

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne
Ilość semestrów: 3
Liczba godzin: 350

Studia przeznaczone są dla osób, które posiadają:

 • wyższe wykształcenie

Absolwent studiów uzyskuje kwalifikacje – przygotowanie pedagogiczne

Program studiów:

 1. Pedagogika  ogólna – 10 godzin
 2. Dzieje wychowania i myśli pedagogicznej    – 10 godzin
 3. Teoria oddziaływań wychowawczych – 15 godzin
 4. Dydaktyka ogólna – 15 godzin
 5. Pedagogika specjalna – 10 godzin
 6. Podstawy etyki zawodu nauczyciela – 6 godzin
 7. Podstawy psychologii ogólnej – 10 godzin
 8. Psychologia rozwojowa i wychowawcza – 15 godzin
 9. Dydaktyka Przedmiotowa – 40 godzin
 10. Podstawy prawne funkcjonowania placówek oświatowo – wychowawczych – 5 godzin
 11. Podstawy ekologii – 5 godzin
 12. Profilaktyka, diagnoza i terapia pedagogiczna w zakresie niepowodzeń szkolnych    – 10 godzin
 13. Funkcjonowanie poradni psychologiczno – pedagogicznych i zasady współpracy z placówkami oświatowo – wychowawczymi – 6 godzin
 14. Podstawy organizacji i planowania pracy w szkole – 7 godzin
 15. Podstawy psychologii klinicznej    – 15 godzin
 16. Nowoczesne koncepcje i technologie kształcenia – 6 godzin
 17. Psychologia osobowości – 10 godzin
 18. Dydaktyka przedmiotowa – 40 godzin
 19. Seminarium dyplomowe – 5 godzin
 20. Konstruowanie treści kształcenia – 10 godzin
 21. Pomiar osiągnięć szkolnych uczniów – 10 godzin
 22. Emisja głosu – 15 godzin
 23. Formy organizacji pracy pozalekcyjnej i pozaszkolnej – 10 godzin
 24. Dydaktyka przedmiotowa – 40 godzin
 25. Seminarium dyplomowe – 5 godzin

Opłaty:
wpisowe – 200 zł.
opłata za semestr – 1100 zł.