Zaznacz stronę

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne
Ilość semestrów: 3
Liczba godzin: 350

Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się:

  • wyższym wykształceniem (magisterskim lub zawodowym)
  • przygotowaniem pedagogicznym

Absolwent studiów uzyskuje kwalifikacje do pracy profilaktyczno – resocjalizacyjnej.

Program studiów:

1. Etyka zawodu – 10 godzin
2. Zagadnienia społeczne we współczesnej Polsce – 10 godzin
3. Dzieje resocjalizacji – 10 godzin
4. Współczesne systemy resocjalizacji – 15 godzin
5. Współczesne koncepcje pracy socjalnej – 15 godzin
6. Wybrane zagadnienia psychologii klinicznej, społecznej i penitencjarnej    – 20 godzin
7. Diagnoza w pedagogice resocjalizacyjnej    – 15 godzin
8. Wybrane problemy patologii społecznej – 10 godzin
9. Diagnoza osób uzależnionych i pomoc psychologiczna – 15 godzin
10. Wybrane zagadnienia prawne (prawo karne, rodzinne i opiekuńcze)    – 35 godzin
11. Prawne podstawy postępowania w sprawach nieletnich – 10 godzin
12. Psychospołeczne podstawy oddziaływań profilaktyczno-resocjalizacyjnych – 25 godzin
13. Metodyka pracy socjalnej i resocjalizacyjnej – 45 godzin
14. Działalność kuratora sądowego -koncepcje, podstawy prawne, metodyka

  • Pion dla nieletnich – 20 godzin
  • Pion dla dorosłych – 20 godzin

15. Warsztat metodyczny mediacji między ofiarą a sprawcą – 10 godzin
16. Podstawy komunikacji międzyludzkiej – 10 godzin
17. Trening umiejętności interpersonalnych – 10 godzin
18. Trening umiejętności w zakresie neutralizacji agresji – 10 godzin
19. Seminarium dyplomowe – 10 godzin
20. Praktyka – 25 godzin

Opłaty:
wpisowe – 100 zł.
opłata za semestr – 1500 zł.