Zaznacz stronę

Poradnictwo zawodowe

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne
Ilość semestrów: 3
Liczba godzin: 350

Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się:

 • wyższym wykształceniem (magisterskim lub zawodowym)

Absolwent studiów uzyskuje przygotowanie do pracy w charakterze doradcy zawodowego w różnych typach placówek.

Program studiów:

1. Psychologia różnic indywidualnych – 70 godzin

 • Rozumienie ludzkiej osobowości:
 • psychologia osoby
 • teorie osobowości
 • Psychologia różnic indywidualnych:
 • inteligencja
 • inteligencja emocjonalna
 • rozwój indywidualnych uzdolnień
 • poznawanie własnych możliwości i ograniczeń
 • Emocje i stres:
 • stres życia
 • metody radzenia sobie ze stresem

2.Teorie motywacji – 20 godzin

 • teorie motywacji
 • rozumienie motywacji
 • motywacja osiągnięć i pracy

3. Psychologia społeczna – 30 godzin

 • komunikacja interpersonalna
 • systemy wartości a styl życia
 • integracja ról życiowych

4. Pedagogika pracy – 10 godzin
5. Zawodoznawstwo – 10 godzin
6. Regulacje prawne i struktura organizacji poradnictwa zawodowego (w Polsce i UE)    – 20 godzin
7. Metodyka doradztwa grupowego – 10 godzin
8. Metodyka doradztwa indywidualnego – 10 godzin
9. Szkolny doradcza zawodowy – 30 godzin
10. Doradca zawodowy w urzędzie pracy – 30 godzin
11. Doradca zawodowy w miejscu pracy – 30 godzin
12. Wymagania rynku pracy – 21 godzin

 • rola ekonomii w życiu człowieka
 • systemy gospodarcze
 • mechanizm rynkowy
 • globalny i lokalny rynek pracy
 • europejski rynek pracy
 • konkurencja
 • rola marketingu w działalności gospodarczej
 • analiza rynku pracy
 • wybrane programy pomagania

13. Przystosowanie zawodowe osób niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie – 10 godzin

 • Konieczność ciągłego doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych:
 • przedsiębiorczość rynkowa
 • alternatywne możliwości kształcenia dla młodzieży z problemami emocjonalnymi i niedostosowaniem społecznym
 • Podstawy przystosowania zawodowego, zatrudniania i społecznej integracji osób niepełnosprawnych:
 • człowiek niepełnosprawny w społeczeństwie
 • poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych

14. Prawo pracy – 11 godzin

 • prawne podstawy zawierania i rozwiązywania umów
 • specyfika  samozatrudnienia – prowadzenie własnej działalności gospodarczej

15. Warsztaty umiejętności związanych z podejmowaniem pracy – 18 godzin

 • ktywność związana z poszukiwaniem pracy
 • problem bezrobocia
 • świadomy wybór roli na rynku pracy
 • budowanie własnej ścieżki kariery
 • relacje pomiędzy zawodem, pracą a stylem życia

16. Zajęcia fakultatywne – 10 godzin
17. Seminarium dyplomowe – 10 godzin

Opłaty:
wpisowe – 100 zł.
opłata za semestr – 1300 zł.