Zaznacz stronę

Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne
Ilość semestrów: 3
Liczba godzin: 350

Studia przeznaczone są dla osób, które posiadają:

 • wyższe wykształcenie (magisterskie lub zawodowe)
 • przygotowanie pedagogiczne

Absolwent studiów uzyskuje kwalifikacje do pracy opiekuńczo – wychowawczej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (domy dziecka, pogotowia opiekuńcze, internaty, bursy, świetlice szkolne), a także kwalifikacje niezbędne do pełnienia funkcji pedagoga szkolnego.

Program studiów:

 1. Etyka zawodu – 10 godzin
 2. Psychospołeczne uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży – 20 godzin
 3. Dzieje opieki – 10 godzin
 4. Pedagogika opiekuńcza – węzłowe problemy, teorie i systemy opieki – 50 godzin
 5. Pedagogika specjalna – 20 godzin
 6. Wybrane problemy z zakresu patologii społecznej    – 20 godzin
 7. Andragogika – 10 godzin
 8. Podstawy instytucjonalne oraz prawne opieki i wychowania – 15 godzin
 9. Diagnoza i poradnictwo pedagogiczne w pracy opiekuńczo-wychowawczej – 25 godzin
 10. Metodyka pracy opiekuńczo – wychowawczej – 40 godzin
 11. Specyfika pracy pedagoga szkolnego – 20 godzin
 12. Wybrane zagadnienia terapii pedagogicznej – 15 godzin
 13. Trening umiejętności z zakresu  komunikacji interpersonalnej – 15 godzin
 14. Trening umiejętności wychowawczych – 15 godzin
 15. Pedagogika rodziny z elementami terapii rodzinnej – 20 godzin
 16. Socjoterapia i wspomaganie środowiska – 15 godzin
 17. Seminarium dyplomowe – 10 godzin
 18. Praktyka – 20 godzin

Opłaty:
wpisowe – 200 zł.
opłata za semestr – 1100 zł.