Zaznacz stronę

Organizacja i zarządzanie oświatą

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne
Ilość semestrów: 2
Liczba godzin: 350

Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się:

 • wyższym wykształceniem (magisterskim lub zawodowym)
 • przygotowaniem pedagogicznym

Absolwent studiów uzyskuje kwalifikacje do zajmowania stanowiska dyrektora oraz innego stanowiska kierowniczego w placówkach oświatowych.

Program studiów:

 1. Ogólna teoria organizacji i zarządzania    – 20 godzin
 2. Prawo oświatowe i prawo pracy – 30 godzin
 3. Podstawy psychologiczne w kierowaniu placówką oświatową    – 30 godzin
 4. Kierowanie zmianą – 20 godzin
 5. Zarządzanie jakością, mierzenie jakości pracy placówki – 25 godzin
 6. Kierowanie i administrowanie placówką oświatową – 50 godzin
 7. Projektowanie programu placówki oświatowej – 40 godzin
 8. Organizacja procesu pedagogicznego placówki w warunkach reformy systemu edukacji – 20 godzin
 9. Placówka a środowisko (otoczenie) – 30 godzin
 10. System oświatowy w Polsce na tle systemów oświatowych krajów UE    – 25 godzin
 11. Praktyka kierownicza – 30 godzin
 12. Seminarium dyplomowe – 10 godzin
 13. Zastosowanie technologii informatycznej w kierowaniu i zarządzaniu – 20 godzin

Opłaty:
wpisowe – 100 zł.
opłata za semestr – 1550 zł.