Zaznacz stronę

Logopedia

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne
Ilość semestrów: 4
Liczba godzin: 600

Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się:

 • wyższym wykształceniem (magisterskim lub zawodowym)
 • przygotowaniem pedagogicznym

Absolwent studiów uzyskuje kwalifikacje do pracy w charakterze logopedy.

Program studiów:

 1. Elementy psychiatrii i neurologii wieku rozwojowego – 10 godzin
 2. Foniatria i audiologia – 100 godzin
 3. Elementy ortodoncji – 10 godzin
 4. Wprowadzenie do logopedii – 20 godzin
 5. Lingwistyczne podstawy logopedii – 20 godzin
 6. Psychologiczne aspekty rozwoju mowy – 20 godzin
 7. Fonetyka – 20 godzin
 8. Pedagogika specjalna – profilaktyka, stymulacja i wspieranie rozwoju – 20 godzin
 9. Psychologia kliniczna – terapia rodzinna – 20 godzin
 10. Kultura żywego słowa – 10 godzin
 11. Diagnozowanie logopedyczne – metody badań, warsztaty pracy – 15 godzin
 12. Surdologopedia (uszkodzenie analizatora słuchowego) – 25 godzin
 13. Zaburzenia i terapia aparatu artykulacyjnego – 10 godzin
 14. Zaburzenia i terapia uszkodzeń korowych, podkorowych i obwodowych mowy (dysatria i afazje) – 20 godzin
 15. Podstawy rehabilitacji narządu głosu – 35 godzin
 16. Metodyka zaburzeń czytania i pisania – 20 godzin
 17. Metodyka terapii psychoruchowej (muzykoterapia, logorytmika) – 20 godzin
 18. Profilaktyka logopedyczna – 15 godzin
 19. Terapia zaburzeń mowy – jąkanie – 15 godzin
 20. Podstawy diagnozy i terapii logopedycznej – podejście holistyczne – 10 godzin
 21. Nowoczesne metody nauki czytania – klocki – 9 godzin
 22. Afazjologia, dyslalia – 7 godzin
 23. Nowoczesności w teorii i praktyce, logopedycznej – 9 godzin
 24. Komputerowe programy stymulacji słuchu i mowy – 10 godzin
 25. Koordynacja terapii mowy, czytania, pisania – 10 godzin
 26. Metodyka grupowych zajęć kompensacyjno – wyrównawczych i relaksacyjnych – 25 godzin
 27. Praktyka logopedyczna – 25 godzin
 28. Seminarium dyplomowe – 10 godzin

Opłaty:
wpisowe – 200 zł.
opłata za semestr: 1700 zł.