Zaznacz stronę

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne
Ilość semestrów: 2
Liczba godzin: 350

Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się:

 • wyższym wykształceniem (magisterskim lub zawodowym)
 • posiadających przygotowanie pedagogiczne

Program studiów:

 1. Geneza i rozwój edukacji zintegrowanej – 10
 2. Psychospołeczne uwarunkowania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – 30
 3. Logopedia – 15
 4. Współczesne koncepcje i systemy edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – 10
 5. Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe w krajach Unii Europejskiej – 10
 6. Kształtowanie kompetencji językowych dziecka – 30
 7. Kształtowanie kompetencji matematycznych dziecka – 30
 8. Kształtowanie kompetencji przyrodoznawczych dziecka – 15
 9. Metodyka zajęć ruchowych – 15
 10. Plastyka z metodyką – 15
 11. Muzyka z metodyką – 15
 12. Wybrane problemy prawa oświatowego – 10
 13. Zaburzenia rozwoju i zachowania dziecka – 20
 14. Teoretyczno – metodyczne podstawy wychowania przedszkolnego – 45
 15. Teoretyczno – metodyczne podstawy nauczania początkowego – 45
 16. Warsztat pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych – 10
 17. Warsztat emisji głosu – 10
 18. Warsztat zabawy – 10
 19. Praktyka – 30
 20. Seminarium dyplomowe – 10

Opłaty:
wpisowe – 100 zł.
opłata za semestr – 1550 zł.