Zaznacz stronę

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne
Ilość semestrów: 2
Liczba godzin: 350

Opłaty:
wpisowe – 200 zł.
opłata za semestr – 1550 zł.

Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się:

 • wyższym wykształceniem (magisterskim lub zawodowym)
 • posiadających przygotowanie pedagogiczne

Program studiów:

 1. Geneza i rozwój edukacji zintegrowanej
 2. Psychospołeczne uwarunkowania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 3. Logopedia
 4. Współczesne koncepcje i systemy edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 5. Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe w krajach Unii Europejskiej
 6. Kształtowanie kompetencji językowych dziecka
 7. Kształtowanie kompetencji matematycznych dziecka
 8. Kształtowanie kompetencji przyrodoznawczych dziecka
 9. Metodyka zajęć ruchowych
 10. Plastyka z metodyką
 11. Muzyka z metodyką
 12. Wybrane problemy prawa oświatowego
 13. Zaburzenia rozwoju i zachowania dziecka
 14. Teoretyczno – metodyczne podstawy wychowania przedszkolnego
 15. Teoretyczno – metodyczne podstawy nauczania początkowego
 16. Warsztat pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 17. Warsztat emisji głosu
 18. Warsztat zabawy
 19. Praktyka