Zaznacz stronę

Najnowsze informacje

Sukces Naszego Absolwenta

Szanowni Państwo

Mamy przyjemność poinformować, że w dniu 9 grudnia 2016 roku absolwent i pracownik dydaktyczny Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Żarach  mgr Artur Fronczyk uzyskał tytuł doktora nauk społecznych w dziedzinie pedagogika.

Temat dysertacji: Uwarunkowania i konsekwencje społeczno-zawodowe spożywania alkoholu przez żołnierzy

Promotor: prof. DSW dr hab. Dorota Rybczyńska-Abdel Kawy

Recenzenci:prof. dr hab. Elżbieta Łuczak – Kierownik Katedry Pedagogiki Resocjalizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, prof. dr hab. Jacek Wódz – Instytut Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Pan dr Artur Fronczyk był pierwszym absolwentem ŁWSH w Żarach, który w 2010 roku uzyskał tytuł magistra. Bezpośrednio po promocji
w 2010 roku podjął studia dzienne III stopnia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Studia ukończył w 2014 roku. Przewód doktorski otworzył 26 czerwca 2014 roku.
Publiczna obrona pracy doktorskiej odbyła się 9 grudnia 2016 roku

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów

Nominacja profesorska

Postanowieniem z dnia 16 września 2016 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej  Andrzej Duda nadał profesorowi UAM w Poznaniu i prorektorowi ŁWSH im. J.B.Solfy w Żarach, Wiesławowi Jamrożkowi, tytuł naukowy profesora nauk społecznych. Uroczystość wręczenia aktów nadania tytułu odbyła się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie w dniu 26 października 2016 roku.
fot. Krzysztof Sitkowski/KPRP

 

Zaproszenie na konferencję

ŁUŻYCKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA IM. J.B. SOLFY

zaprasza przedsiębiorców, studentów, uczniów
i mieszkańców Żar i okolic

do udziału w

KONFERENCJI
„EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
W INFRASTRUKTURZE EDUKACYJNEJ”

siedziba Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Jana Benedykta Solfy
(ul. 9 Maja 11, Żary)

28 LISTOPADA 2015 r.

Uprzejmie prosimy o przesłanie potwierdzenia udziału
w Konferencji na adres:
zgloszenia-konferencja@wp.pl

w terminie do 24 listopada 2015 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

       ZAPROSZENIE=>

Łużycka Szkoła Wyższa im. Jana Benedykta Solfy

Łużycka Szkoła Wyższa im. Jana Benedykta Solfy

Napisz do nas!