Zaznacz stronę

Najnowsze informacje

ZMIANA WYSOKOŚCI OPŁATY WPISOWEJ

Uprzejmie informujemy, że od dnia 07.02.2017 uległa zmianie opłata wpisowa na wszystkich studiach podyplomowych  oraz studiach pierwszego i II stopnia (dotyczy wszystkich kierunków) – opłata wpisowa wynosi 200 zł

 

ZMIANA NAZWY UCZELNI

Szanowni Państwo

Miło nam zakomunikować, że z dniem 23.01.2017, decyzją nr DSW.ZUN.6013.92.2016.3.PD  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dokonano zmiany nazwy Uczelni na ŁUŻYCKA SZKOŁA WYŻSZA im Jana Benedykta Solfy z siedzibą w Żarach. 

Zmianie uległa również nazwa podstawowej jednostki organizacyjne z „Wydziału Pedagogiki” na „Wydział Studiów Społeczno-Ekonomicznych”

Zmiana nazwy uczelni nie pociąga za sobą żadnych innych konsekwencji: wydane dyplomy ukończenia studiów, indeksy, legitymacje studenckie, zaświadczenia i inne dokumenty pozostają w mocy. Uczelnia będzie dokonywać aktualizacji dokumentów i obowiązujących studentów druków wniosków (wszystkie nadal zachowują ważność).

Wszystkie dane rejestracyjne uczelni pozostają bez zmian: numer 289 w rejestrze uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych, numer REGON, NIP oraz wszystkie numery telefonów.

Decyzja o zmianie nazwy z ŁWSH na ŁSW podjęta została w związku z poszerzeniem zakresu kształcenia wykraczającym
poza profil określony w dotychczasowej nazwie szkoły, planami uzupełnienia kształcenia o kolejne kierunki studiów.

Sukces Naszego Absolwenta

Szanowni Państwo

Mamy przyjemność poinformować, że w dniu 9 grudnia 2016 roku absolwent i pracownik dydaktyczny Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Żarach  mgr Artur Fronczyk uzyskał tytuł doktora nauk społecznych w dziedzinie pedagogika.

Temat dysertacji: Uwarunkowania i konsekwencje społeczno-zawodowe spożywania alkoholu przez żołnierzy

Promotor: prof. DSW dr hab. Dorota Rybczyńska-Abdel Kawy

Recenzenci:prof. dr hab. Elżbieta Łuczak – Kierownik Katedry Pedagogiki Resocjalizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, prof. dr hab. Jacek Wódz – Instytut Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Pan dr Artur Fronczyk był pierwszym absolwentem ŁWSH w Żarach, który w 2010 roku uzyskał tytuł magistra. Bezpośrednio po promocji
w 2010 roku podjął studia dzienne III stopnia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Studia ukończył w 2014 roku. Przewód doktorski otworzył 26 czerwca 2014 roku.
Publiczna obrona pracy doktorskiej odbyła się 9 grudnia 2016 roku

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów

Nominacja profesorska

Postanowieniem z dnia 16 września 2016 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej  Andrzej Duda nadał profesorowi UAM w Poznaniu i prorektorowi ŁWSH im. J.B.Solfy w Żarach, Wiesławowi Jamrożkowi, tytuł naukowy profesora nauk społecznych. Uroczystość wręczenia aktów nadania tytułu odbyła się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie w dniu 26 października 2016 roku.
fot. Krzysztof Sitkowski/KPRP

 

Łużycka Szkoła Wyższa im. Jana Benedykta Solfy

Łużycka Szkoła Wyższa im. Jana Benedykta Solfy

Napisz do nas!