Zaznacz stronę

Organizacja roku

 

ZARZĄDZENIE REKTORA ŁUŻYCKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ IM. J.B. SOLFY W ŻARACH NR 54/03   ( Z   DNIA 24.04.2017)

w sprawie  organizacji roku akademickiego 2017/2018

Na podstawie  § 17 ust. 3 ,  § 18 ust. 1 pkt. 1 i 11 Statutu ŁSW  oraz § 12  ust. 3  Regulaminu Studiów w ŁSW  w Żarach  ustalam poniższy  ramowy podział roku akademickiego  2017/2018 na Wydziale Studiów Społeczno – Ekonomicznych w Żarach

Studia stacjonarne

 I semestr  (zimowy)

 1. Okres zajęć – od 2 października 2017 r. do  26  stycznia 2018 r.;
 2. Przerwa świąteczna: od 22 grudnia 2017 r. do  2 stycznia 2018 r.;
 3. Zimowa sesja egzaminacyjna: od 29 stycznia 2018  do  15  lutego 2018 r.;
 4. Dzień wolny od zajęć: 2.11.2017r.
 5. Przerwa międzysemestralna : od 16  lutego 2018 r.  do  18 lutego  2018 r.
 6. Sesja egzaminacyjna poprawkowa w dniach: od 19 lutego  do 28 lutego 2018 r.

II  semestr (letni)

 1. Okres zajęć – od  19 lutego  2018 r. do  15 czerwca 2018 r;
 2. Przerwa świąteczna od 29 marca   2018 r.  do 3 kwietnia  2018 r.;
 3. Letnia sesja egzaminacyjna – od 18 czerwca 2018 r. do  29 czerwca  2018 r.;
 4. Dzień wolny od zajęć: 2 maja 2018 roku
 5. Wakacje letnie – od  2 lipca  2018 r. (połączone z realizacją praktyk zawodowych);
 6. Sesja egzaminacyjna poprawkowa –  od 3 września  do 21 września  2018 r.

Plan zjazdów na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2017/2018

Semestr I – zimowy Semestr II – letni
Zjazd Data Zjazd Data
I 29 września – 1 października 2017 I 2-4 marca 2018
II 13- 15 października 2017 II 16- 18 marca 2018
III 27- 29 października 2017 III 23- 25 marca 2018
IV 3- 5 listopada 2017 IV 6- 8 kwietnia 2018
V 17-19 listopada 2017 V 20- 22 kwietnia 2018
VI 1-3 grudnia 2017 VI 11- 13 maja 2018
VII 15- 17 grudnia 2017 VII 25- 27 maja 2018
VIII 12- 14 stycznia 2018 VIII 8- 10 czerwca 2018
IX 26- 28 stycznia 2018 IX 22- 24 czerwca 2018
X 2- 4 lutego 2018 X 29 czerwca – 1 lipca 2018
XI 16- 18 lutego 2018 XI 6- 8 lipca 2018

Egzaminy  i zaliczenia  na studiach niestacjonarnych (zaocznych) będzie można uzyskiwać  w trakcie poszczególnych semestrów,
w ramach tzw. sesji ciągłej. Przewiduje się  ponadto następujące  terminy  poprawkowych  sesji egzaminacyjnych dla słuchaczy studiów niestacjonarnych (zaocznych):  po zakończeniu zajęć  w semestrze zimowym, w dniach  19 luty – 4 marca 2018  roku oraz po zakończeniu zajęć w semestrze letnim,  w dniach: 3 września – 21 września 2018 roku.