Zaznacz stronę

Organizacja roku

ZARZĄDZENIE REKTORA
ŁUŻYCKEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNEJ
IM. J.B.SOLFY W ŻARACH

nr 42/03 (z dnia 03.08.2016) w sprawie korekty w organizacji roku akademickiego 2016/2017

§ 1

Na podstawie § 17 ust. 3 , § 18 ust. 1 pkt. 1 i 11 Statutu ŁWSH w porozumieniu z samorządem studencki, dokonuje się korekty w organizacji roku akademickiego 2016/2017 na Wydziale Pedagogiki w Żarach określonej zarządzeniem Rektora nr 39/03 z dnia 29.04.2016. Korekta ta jest konsekwencją zmiany siedziby szkoły (z ul. 9 Maja 11 w Żarach na ul. Pszenna 2 b w Żarach) oraz uzyskaniem uprawnień do  prowadzenia studiów na kierunku logistyka w terminie odległym od daty ukazania się zarządzenia Rektora Nr 39/03.

§ 2

  Korekta o której mowa w § 1 niniejszego zarządzenia polega na zmianie tylko planu zjazdów na studiach niestacjonarnych. Obowiązującym staje się plan zjazdów zamieszczony poniżej

Plan zjazdów na studiach niestacjonarnych obowiązujący

                     na wszystkich kierunkach i stopniach studiów                           

Semestr I – zimowy Semestr II – letni
Zjazd Data Zjazd Data
I 30 września – 2 października  2016 I 10-12 marca 2017
II 14-16  października 2016 II 24-26 marca 2017
III 28- 30 października 2016 III 31 marca – 2  kwietnia 2017
IV 4-6  listopada 2016 IV 21-23  kwietnia 2017
V 25-27  listopada 2016 V 5-7 maja 2017
VI 9-11  grudnia 2016 VI 19-21 maja  2017
VII 13-15  stycznia 2017 VII 9-11  czerwca 2017
VIII 27-29 stycznia 2017 VIII 23- 25  czerwca 2017
IX 10-12 lutego 2017 IX 30  czerwca – 2 lipca   2017
X 24-26 lutego 2017 X 7-9  lipca  2017
XI 3-5  marca 2017 XI 14- 16  lipca 2017

Egzaminy i zaliczenia  na studiach niestacjonarnych (zaocznych) będzie można odbywać w trakcie poszczególnych semestrów,  w ramach tzw. sesji ciągłej. Przewiduje się  ponadto następujące formalne  terminy „poprawkowych sesji egzaminacyjnych”  dla słuchaczy studiów niestacjonarnych (zaocznych):  po zakończeniu zajęć  w semestrze zimowym, w dniach  27 luty – 12 marca 2017 roku oraz po zakończeniu zajęć w semestrze letnim,  w dniach: 4-23  września 2017 roku.