Zaznacz stronę

Opłaty / Upusty

ZARZĄDZENIA KANCLERZA ŁWSH DOTYCZĄCE OPŁAT I ZWOLNIEŃ Z OPŁAT

Lp. Numer zarządzenia z dnia w sprawie wysokość opłat i zwolnień z opłat
1 Wykaz Zarządzeń Kanclerza ŁWSH dotyczące opłat i zwolnień
z opłat obowiązujących w roku akademickim 2009/2010
pdf
2 25/8 04.11.2008 Ustalenie wysokości wpisowego i czesnego oraz zasad ich wnoszenia dla studentów rozpoczynających I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w semestrze zimowym roku akademickiego 2009/2010. pdf