Zaznacz stronę

Witam serdecznie.

W dniu 16 – 17.12.2017 r. odbyły się wybory na stanowisko Przewodniczącej Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego.

Na to stanowisko zgłoszono trzy kandydatki:

1.Panią Żanetę Migas, edycja 150/151/153, kierunek – Resocjalizacja, semestr III

2.Panią Ewelinę Głowacką, edycja 165/166, kierunek – Wychowanie Przedszkolne i Nauczanie Początkowe, semestr I

3.Panią Beatę Najdek, edycja 141/142, kierunek-Wychowanie Przedszkolne i Nauczanie Początkowe,  semestr V

Komisję  rekrutacyjną prezentowały:

1.Pani Agnieszka Bogdziewicz,

2.Pani Małgorzata Wojciechowska,

Wyniki szczegółowe głosowania:

– edycja 141/142 ( na 22 osób  głosowało 16 osób)

– edycja 144/155 (na 18 osób głosowało 15 osób)

– edycja  150/151/153/154 (na 24 osoby głosowało 13 osób)

– edycja 158 (na 19 osób głosowało 13 osób)

– edycja 155/156 (na 26 osób głosowało 25 osób)

– edycja 167 (na 29 osób głosowało 22 osoby)

– edycja 168 (na 27 osób głosowało 16 osób)

– edycja 166/162/163/164 (na 41 osób głosowało 9 osób)

– edycja 170/171/172 (na 25 osób głosowało  20 osób)

Wyniki głosowania:

Studenci oddali 146 głosów na kandydatki, w tym 136 głosów ważnych i  6 głosów nieważnych.

W wyniku głosowania następujące osoby otrzymały następującą ilość głosów: 

Pani Żaneta Migas – otrzymała 79 głosów,

Pani Beata Najdek –  otrzymała  32 głosy,

Pani Ewelina Głowacka – otrzymała 31 głosów.

W wyniku głosowania proponuje się by Pani Ewelina Głowacka objęła stanowisko protokolanta w ramach spotkań przewodniczącej ze studentami, w/w głosowanie w przedmiotowej sprawie odbędzie się na najbliższym zjeździe styczniowym 2018 r.

Serdecznie gratuluję wyniku głosowania.

Pozdrawiam

Członek Senatu

Łużyckiej Szkoły Wyższej

Grzegorz SZUŚCICKI