Zaznacz stronę

Ogłoszenia

ZDAWANIE INDEKSÓW I KART

UWAGA STUDENCI
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych)

Indeksy i karty okresowych osiągnięć studenta należy złożyć w terminie

  • w semestrze zimowym do 12 marca bieżącego roku akademickiego,
  • w semestrze letnim do 30 września bieżącego roku akademickiego,

w Dziekanacie

Osoby, które uzyskają wszystkie wpisy do indeksu i karty okresowych osiągnięć studenta przed wyżej wymienionym terminem mogą złożyć indeks i kartę okresowych osiągnięć studenta wcześniej.

Aby zapobiec zbędnym kolejkom do punktu obsługi, indeksy i karty okresowych osiągnięć studenta składają
starości roku/grup ćwiczeniowych

Przypominamy o obowiązku rozliczenia się z praktyki (zgodnie z § 30 ust. 2 Regulaminu Studiów Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Żarach oraz z § 2 ust. 1. Regulaminu praktyk zawodowych w Łużyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Żarach).

WYDAWANIE INDEKSÓW I KART

UWAGA STUDENCI
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych)

Karty okresowych osiągnięć  studenta będą wydawane starostom roku/grup ćwiczeniowych:

  • w semestrze letnim od 10 czerwca bieżącego roku akademickiego,
  • w semestrze zimowym od 10 grudnia bieżącego roku akademickiego,

w punkcie obsługi studenta

Karty okresowych osiągnięć studenta otrzymają osoby, które rozliczyły się finansowo względem uczelni.

Karty okresowych osiągnięć studenta odbierają starości grup
po okazaniu listy studentów zawierającej upoważnienie do odbioru.
Lista upoważniająca powinna zawierać: imię i nazwisko, nr albumu,
oraz podpis studenta (druk do pobrania w gablocie przed punktem obsługi studenta).

Studenci zobowiązani są  przekazać dowody wpłaty (do wglądu)
i ksero dowodu wpłaty za ostatnią ratę starostom  grup w celu usprawnienia pracy dziekanatu.

 

Upoważnienie dla starostów doc

NUMER KONTA UCZELNI

Wpłaty za naukę można dokonywać na niżej podany nr konta.

Łużycka Szkoła Wyższa w Żarach
ul. Pszenna 2b
68-200 Żary

32 9672 0008 0136 5171 2000 0004