Zaznacz stronę

Kursy / Szkolenia

Szkolenie dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej

Liczba godzin: 83

Szkolenie realizowane jest wg programu ramowego Komendanta Głównego Straży Pożarnej – Warszawa 2010

Wymagania stawiane kandydatom

 • wykształcenie średnie

Opłaty:
wpisowe – 100 zł.
opłata za kurs – 1 250 zł.

Asystent rodziny

Liczba godzin: 230

Program szkolenia zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9.12.2011 r. w sprawie szkoleń asystentów rodziny.

Wymagania stawiane kandydatom

 • wykształcenie średnie

Opłaty:
wpisowe – 150 zł.
opłata za kurs – 1 850 zł.

Coaching managerski

Liczba godzin: 20

Wymagania stawiane kandydatom

 • wykształcenie średnie

Opłaty:
wpisowe – 300 zł.
opłata za kurs – 1 500 zł.

Coaching grupowy

Liczba godzin: 20

Wymagania stawiane kandydatom

 • wykształcenie średnie

Opłaty:
wpisowe – 300 zł.
opłata za kurs – 1 200 zł.

Język migowy

Liczba godzin: 60 (w każdym poziomie nauczania)

Kurs realizowany jest zgodnie z ustawą dotyczącą UZNANIA JĘZYKA MIGOWEGO JAKO JĘZYKA URZĘDOWEGO.

Kurs przeznaczony jest dla pracowników:

 • administracji publicznej (samorządowej i rządowej),
 • jednostek systemu ( Państwowe Ratownictwo Medyczne),
 • podmiotów leczniczych,
 • jednostek Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Gminnych

Szkolenie realizowane jest na trzech poziomach nauczania:

 1. Elementarny „E”
 2. Doskonalący „D”
 3. Zaawansowany „Z”

Opłaty:

750,- zł (za każdy poziom w trybie stacjonarnym i weekendowym)

2300,- zł (tryb wyjazdowy 6 – dniowy)

2900,- zł (tryb wyjazdowy 10 – dniowy)