Zaznacz stronę

Łużycka Szkoła Wyższa im. Jana Benedykta Solfy z siedzibą w Żarach zainicjowała kampanię informacyjno – edukacyjną na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Celem przedsięwzięcia jest upowszechnianie i propagowanie wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej związanej z bezpieczeństwem narodowym, jak również promowanie właściwych postaw wśród młodzieży.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w województwie lubuskim. Zadaniem każdego uczestnika będzie wykonie pracy plastycznej związanej z hasłem przewodnim. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie do 28 lutego 2017 r. pracy plastycznej, wykonanej techniką dowolną (rysunkową, malarską lub przy użyciu wybranego przez autora środka ekspresji) oraz wypełnionej karty zgłoszenia podpisanej przez opiekuna prawnego na adres:

Łużycka Szkoła Wyższa im. Jana Benedykta Solfy w Żarach

Pszenna 2b, 68-200 Żary

 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 10 marca 2017 r., wyniki zostaną zamieszczone na naszej stronie internetowej. Z nadesłanych prac powstanie stworzona galeria w obiekcie Uczelni.

Jury przyzna cenne nagrody, które zostaną wręczone laureatom podczas „DNI Otwartych” w siedzibie organizatora dnia 24 marca 2017 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz niezbędne do pobrania druki zamieszczone są na naszej stronie www.lwsh.pl/aktualnosci/wydarzenia

Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody :

  • za zajęcie I miejsca zwolnienie z opłaty wpisowej oraz czesnego za I semestr na wybrany przez laureata kierunek,
  • za zajęcie II miejsca zwolnienie z opłaty wpisowej oraz rabat w wysokości 50% czesnego za I semestr na wybrany kierunek,
  • za zajęcie III miejsca zwolnienie z opłaty wpisowej.

Wszystkich zachęcamy do udziału w konkursie. Z niecierpliwością czekamy na prace młodych artystów.

Karta Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie

Karta uczestnika konkursu

Regulamin konkursu