Zaznacz stronę

21 październik 2016 r.

Konferencja „Innowacje edukacyjne na przykładzie pilotażowego programu edukacji pro obronnej w Zespole Szkół Leśnych w Rogozińcu”

W pięknych okolicznościach przyrody w Rogozińcu spotkali się przedstawiciele administracji rządowej, leśnictwa, wojska oraz oświaty (m.in. w osobie Dziekana ŁWSH). Zaprezentowane wykłady poświęcone były m.in. innowacjom w edukacji uczniów szkół leśnych oraz uwarunkowaniom Obrony Narodowej w Polsce. Szczególnie ciekawe było wystąpienie płk. Zbigniewa Zielińskiego na temat roli PWL (przysposobienie wojskowe leśników) w przedwojennej Polsce oraz losów leśników w czasie wojny. Bardzo duże wrażenie na uczestnikach konferencji zrobił pokaz nowoczesnego wyposażenia technikum, pokaz sprzętu 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej z Międzyrzecza oraz wzajemnego współdziałania.