Zaznacz stronę

W uczelni prężnie działa koło naukowe ŁSW.

Koło naukowe to po części kontynuacja już obecnego koła naukowego „Łużyk” lecz ze stanowczymi zmianami w zarządzie nadzorczym i założeniami kierunkującej na rozszerzanie własnej świadomości, nakierowanie na problematykę związaną z kierunkowością działań życiowych jak i wiele innych tematów związanych z problematyką życia codziennego . Opiekunem obecnego koła naukowego jest Pani dr Żywia LESZKOWICZ – BACZYŃSKA.

Przedstawiciele koła naukowego:

Przewodniczący : Grzegorz SZUŚCICKI

Wiceprzewodniczący: Krzysztof SIERADZKI

Sekretarz: Anna SOŁTYS