Zaznacz stronę

Dyżur opiekuna praktyk

Opiekun praktyk Pani mgr Urszula Komarnicka  będzie pełniła dyżury w następujących terminach:
01.04.2017
22.04.2017
06.05.2017
10.06.2017
01.07.2017
08.07.2017
w godzinach od  9.00-13.00