Zaznacz stronę

Druki do pobrania

pdf2 Upoważnienie
pdf2 Wzór podania
pdf2 Karta obiegowa – studia licencjackie/magisterskie
pdf2 Karta obiegowa – studia podyplomowe
pdf2 Upoważnienie dla starosty do odbioru kart egzaminacyjnych

Druki deklaracji na praktyki – studia licencjackie i magisterskie:

pdf2 doradztwo zawodowe
pdf2 edukacja dorosłych i doradztwo zawodowe
pdf2 pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
pdf2 poradnictwo zawodowe
pdf2 praca socjalna
pdf2 resocjalizacja
pdf2 wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
pdf2 bezpieczeństwo i higiena pracy
pdf2 edukacja dla bezpieczeństwa
pdf2 bezpieczeństwo publiczne
pdf2 zarządzanie kryzysowe

Druki deklaracji na praktyki – studia podyplomowe:

pdf2 wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
pdf2 terapia pedagogiczna
pdf2 oligofrenopedagogika
pdf2 studium pedagogiczne

Druki dokumentów potrzebnych do rekrutacji na szkolenia:

pdf2 Karta słuchacza