Zaznacz stronę

Dokumenty do pobrania

word Praktyki zawodowe na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i specjalności Edukacja dla bezpieczeństwa
word Bezpieczeństwo publiczne
xls Praktyki – RÓŻNICE PROGRAMOWE – dla studentów studiów II stopnia – magisterskich zobowiązywanych do uzupełnienia różnic programowych

Druki deklaracji na praktyki

Studia licencjackie i magisterskie:

pdf doradztwo zawodowe
pdf edukacja dla bezpieczeństwa
pdf pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
pdf poradnictwo zawodowe
pdf resocjalizacja
pdf wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
pdf bezpieczeństwo publiczne
pdf zarządzanie kryzysowe
pdf2 terapia pedagogiczna z tutoringiem

Studia podyplomowe:

pdf edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
pdf terapia pedagogiczna z tutoringiem
pdf studium pedagogiczne
pdf edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
pdf edukacja dla bezpieczeństwa
pdf organizacja i zarządzanie oświatą
pdf etyka
pdf nauczanie przedmiotu przyroda
pdf resocjalizacja i socjoterapia