Zaznacz stronę

UWAGA !!!

Wszystkie świadczenia pomocy materialnej przyznawane będą tylko na wniosek  studenta; Student studiujący jednocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla...