Zaznacz stronę

ZDAWANIE INDEKSÓW I KART

UWAGA STUDENCI studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) Indeksy i karty okresowych osiągnięć studenta należy złożyć w terminie w semestrze zimowym do 12 marca bieżącego roku akademickiego, w semestrze letnim do 30 września bieżącego roku akademickiego, w...

WYDAWANIE INDEKSÓW I KART

UWAGA STUDENCI studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) Karty okresowych osiągnięć  studenta będą wydawane starostom roku/grup ćwiczeniowych: w semestrze letnim od 10 czerwca bieżącego roku akademickiego, w semestrze zimowym od 10 grudnia bieżącego roku...