Zaznacz stronę

WYDAWANIE INDEKSÓW I KART

UWAGA STUDENCI studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) Karty okresowych osiągnięć  studenta będą wydawane starostom roku/grup ćwiczeniowych: w semestrze letnim od 10 czerwca bieżącego roku akademickiego, w semestrze zimowym od 10 grudnia bieżącego roku...