Zaznacz stronę

Biuro karier

Zaprasza:

od poniedziałku – do piątku
tel. 697142287
e-mail – lwsh@wp.pl
ul. Pszenna 2B, 68-200 Żary

Co to jest ABK ?

Akademickie Biuro Karier jest to jednostka działająca na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów szkoły wyższej, prowadzona przez szkołę wyższą lub organizację studencką (Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z póź. zmianami).

kierownik
mgr Alicja Roży-Zadorożna
konsultacje z zakresu prawa pracy
w każdy czwartek od 14:00 do 16:00 w ABK
ul. Pszenna 2B, 68 – 200 Żary

W ABK znajdziesz

  • dodatek do Gazety Lubuskiej- Praca
  • dodatek do Gazety Wyborczej- Praca
  • dodatek do Rzeczpospolitej- Moja Kariera
  • Tygodnik Powiatowy
Informacje o szkoleniach, kursach i studiach podyplomowych oraz innych formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych .

Będziesz mógł także skorzystać z komputera z dostępem do Internetu :

  • by napisać lub poprawić swoje dokumenty aplikacyjne
  • by wysłać aplikacje do pracodawców
  • by szukać pracy w Internecie aby poszukać informacji o firmach , które Cię interesują

ANKIETA ABK word

AKTUALNE OFERTY PRACY
Pracownik produkcji word

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Akademickim Biurem Karier w godzinach przyjęć studentów, bądź telefonicznie pod nr tel. 697142287