Zaznacz stronę

Aktualności

Konkurs plastyczny „Bezpieczeństwo Narodowe”

Łużycka Szkoła Wyższa im. Jana Benedykta Solfy z siedzibą w Żarach zainicjowała kampanię informacyjno – edukacyjną na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Celem przedsięwzięcia jest upowszechnianie i propagowanie wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej związanej z bezpieczeństwem narodowym, jak również promowanie właściwych postaw wśród młodzieży.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w województwie lubuskim. Zadaniem każdego uczestnika będzie wykonie pracy plastycznej związanej z hasłem przewodnim. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie do 28 lutego 2017 r. pracy plastycznej, wykonanej techniką dowolną (rysunkową, malarską lub przy użyciu wybranego przez autora środka ekspresji) oraz wypełnionej karty zgłoszenia podpisanej przez opiekuna prawnego na adres:

Łużycka Szkoła Wyższa im. Jana Benedykta Solfy w Żarach

Pszenna 2b, 68-200 Żary

 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 10 marca 2017 r., wyniki zostaną zamieszczone na naszej stronie internetowej. Z nadesłanych prac powstanie stworzona galeria w obiekcie Uczelni.

Jury przyzna cenne nagrody, które zostaną wręczone laureatom podczas „DNI Otwartych” w siedzibie organizatora dnia 24 marca 2017 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz niezbędne do pobrania druki zamieszczone są na naszej stronie www.lwsh.pl/aktualnosci/wydarzenia

Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody :

  • za zajęcie I miejsca zwolnienie z opłaty wpisowej oraz czesnego za I semestr na wybrany przez laureata kierunek,
  • za zajęcie II miejsca zwolnienie z opłaty wpisowej oraz rabat w wysokości 50% czesnego za I semestr na wybrany kierunek,
  • za zajęcie III miejsca zwolnienie z opłaty wpisowej.

Wszystkich zachęcamy do udziału w konkursie. Z niecierpliwością czekamy na prace młodych artystów.

Karta Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie

Karta uczestnika konkursu

Regulamin konkursu

Spotkanie Zespołu Kierowniczego

23 stycznia 2017 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Kierowniczego.

Posiedzeniu przewodniczył Założyciel Uczelni Pan Waldemar Kula, Prezes Holdingu Edukacyjnego Sp. z o.o. w Pleszewie. W trakcie spotkania nominację na stanowisko Prodziekana z rąk Pana Prezesa otrzymała Pani mgr Agnieszka Paluch – Dybek. Założyciel Uczelni powołał również Panią Urszulę Komarnicką na Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością, powierzając jej tym samym obowiązki związane z przygotowaniem Uczelni do wdrożenia systemu zarządzania jakością ISO.

W dalszej części spotkania głównym tematem były założenia do strategii rozwoju naszej Uczelni, a także koncepcja promocji i reklamy ŁWSH, za którą w dużej mierze odpowiedzialna będzie Nowa Pani Prodziekan.

 

Dzień Kariery – Zawodowca

W dniu 25.01.2017 na zaproszenie Pana mgr inż Zbigniewa Hałabury Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Henrykowie  wzięliśmy udział w Dniu Kariery – Zawodowca pod hasłem „Bądź autorem swojej kariery”. Spotkanie odbyło się w budynku Zespołu Szkół. Spotkanie miało na celu przybliżenie uczniom procesu rekrutacyjnego przy wyborze studiów, poznania przyszłych pracodawców i miejsc pracy.

Dziękujemy za zaproszenie

Zmiana na stanowisku Kanclerza Uczelni

Szanowni Państwo

Miło jest nam Państwa poinformować,  że Senat Uczelni w dniu 10 grudnia 2016 r. pozytywnie zaopiniował kandydaturę Pani Agnieszki Maj – Skobelskiej na stanowisko Kanclerza Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Jana Benedykta Solfy z siedzibą w Żarach.

Uroczystego wręczenia aktu mianowania na stanowisko Kanclerza Pani Agnieszce Maj – Skobelskiej dokonał Założyciel Uczelni Prezes Holdingu Edukacyjnego Pan Waldemar Kula w dniu 28.12.2016 r.

W imieniu społeczności akademickiej Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Jana Benedykta Solfy z siedzibą w Żarach życzymy powodzenia w odpowiedzialnym pełnieniu funkcji i wytyczaniu ścieżek rozwoju ŁWSH w Żarach.

Konferencja Innowacje Edukacyjne – Rogoziniec

21 październik 2016 r.

Konferencja „Innowacje edukacyjne na przykładzie pilotażowego programu edukacji pro obronnej w Zespole Szkół Leśnych w Rogozińcu”

W pięknych okolicznościach przyrody w Rogozińcu spotkali się przedstawiciele administracji rządowej, leśnictwa, wojska oraz oświaty (m.in. w osobie Dziekana ŁWSH). Zaprezentowane wykłady poświęcone były m.in. innowacjom w edukacji uczniów szkół leśnych oraz uwarunkowaniom Obrony Narodowej w Polsce. Szczególnie ciekawe było wystąpienie płk. Zbigniewa Zielińskiego na temat roli PWL (przysposobienie wojskowe leśników) w przedwojennej Polsce oraz losów leśników w czasie wojny. Bardzo duże wrażenie na uczestnikach konferencji zrobił pokaz nowoczesnego wyposażenia technikum, pokaz sprzętu 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej z Międzyrzecza oraz wzajemnego współdziałania.

VI Dni Kultury Serbołużyckiej

6 październik 2016 r.

VI. Dni Kultury Serbołużyckiej w Żarach 2016

ŁWSH wspierało po raz kolejny „Dny Serbskeje Kultury w Polskej”. W Sali Konferencyjnej Ratusza w Żarach wiceburmistrz Olaf Napiórkowski wręczył Zbigniewowi Gajewskiemu Medal „Zasłużony dla Żar”. Wystąpienie dr Zbigniewa Gajewskiego, miłośnika i znawcy kultury serbołużyckiej, było niezwykle inspirujące. Wspominał swoją pierwszą wizytę w powojennych Żarach oraz trwające całe życie zbieranie okruchów wiedzy o kulturze Łużyc. Następnie czytane były fragmenty książki Křesćana Krawca „Koniec raju”, przetłumaczonej przez Zbigniewa Gajewskiego, a opowiadającej o losach łużyckiej rodziny w XX wieku.