Zaznacz stronę

Aktualności

Spotkanie Zespołu Kierowniczego

23 stycznia 2017 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Kierowniczego.

Posiedzeniu przewodniczył Założyciel Uczelni Pan Waldemar Kula, Prezes Holdingu Edukacyjnego Sp. z o.o. w Pleszewie. W trakcie spotkania nominację na stanowisko Prodziekana z rąk Pana Prezesa otrzymała Pani mgr Agnieszka Paluch – Dybek. Założyciel Uczelni powołał również Panią Urszulę Komarnicką na Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością, powierzając jej tym samym obowiązki związane z przygotowaniem Uczelni do wdrożenia systemu zarządzania jakością ISO.

W dalszej części spotkania głównym tematem były założenia do strategii rozwoju naszej Uczelni, a także koncepcja promocji i reklamy ŁWSH, za którą w dużej mierze odpowiedzialna będzie Nowa Pani Prodziekan.

 

Dzień Kariery – Zawodowca

W dniu 25.01.2017 na zaproszenie Pana mgr inż Zbigniewa Hałabury Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Henrykowie  wzięliśmy udział w Dniu Kariery – Zawodowca pod hasłem „Bądź autorem swojej kariery”. Spotkanie odbyło się w budynku Zespołu Szkół. Spotkanie miało na celu przybliżenie uczniom procesu rekrutacyjnego przy wyborze studiów, poznania przyszłych pracodawców i miejsc pracy.

Dziękujemy za zaproszenie

Zmiana na stanowisku Kanclerza Uczelni

Szanowni Państwo

Miło jest nam Państwa poinformować,  że Senat Uczelni w dniu 10 grudnia 2016 r. pozytywnie zaopiniował kandydaturę Pani Agnieszki Maj – Skobelskiej na stanowisko Kanclerza Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Jana Benedykta Solfy z siedzibą w Żarach.

Uroczystego wręczenia aktu mianowania na stanowisko Kanclerza Pani Agnieszce Maj – Skobelskiej dokonał Założyciel Uczelni Prezes Holdingu Edukacyjnego Pan Waldemar Kula w dniu 28.12.2016 r.

W imieniu społeczności akademickiej Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Jana Benedykta Solfy z siedzibą w Żarach życzymy powodzenia w odpowiedzialnym pełnieniu funkcji i wytyczaniu ścieżek rozwoju ŁWSH w Żarach.

Konferencja Innowacje Edukacyjne – Rogoziniec

21 październik 2016 r.

Konferencja „Innowacje edukacyjne na przykładzie pilotażowego programu edukacji pro obronnej w Zespole Szkół Leśnych w Rogozińcu”

W pięknych okolicznościach przyrody w Rogozińcu spotkali się przedstawiciele administracji rządowej, leśnictwa, wojska oraz oświaty (m.in. w osobie Dziekana ŁWSH). Zaprezentowane wykłady poświęcone były m.in. innowacjom w edukacji uczniów szkół leśnych oraz uwarunkowaniom Obrony Narodowej w Polsce. Szczególnie ciekawe było wystąpienie płk. Zbigniewa Zielińskiego na temat roli PWL (przysposobienie wojskowe leśników) w przedwojennej Polsce oraz losów leśników w czasie wojny. Bardzo duże wrażenie na uczestnikach konferencji zrobił pokaz nowoczesnego wyposażenia technikum, pokaz sprzętu 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej z Międzyrzecza oraz wzajemnego współdziałania.

VI Dni Kultury Serbołużyckiej

6 październik 2016 r.

VI. Dni Kultury Serbołużyckiej w Żarach 2016

ŁWSH wspierało po raz kolejny „Dny Serbskeje Kultury w Polskej”. W Sali Konferencyjnej Ratusza w Żarach wiceburmistrz Olaf Napiórkowski wręczył Zbigniewowi Gajewskiemu Medal „Zasłużony dla Żar”. Wystąpienie dr Zbigniewa Gajewskiego, miłośnika i znawcy kultury serbołużyckiej, było niezwykle inspirujące. Wspominał swoją pierwszą wizytę w powojennych Żarach oraz trwające całe życie zbieranie okruchów wiedzy o kulturze Łużyc. Następnie czytane były fragmenty książki Křesćana Krawca „Koniec raju”, przetłumaczonej przez Zbigniewa Gajewskiego, a opowiadającej o losach łużyckiej rodziny w XX wieku.