Zaznacz stronę

 

Semestr III –zimowy
Lp. Zjazd Data Uwagi
1 I 14.01.2017 Zrealizowane
2 IV 04.11.2017 Zrealizowane
3 VI 02.12.2017 Zrealizowane
4 VIII 13.01.2017 Zrealizowane
5 X 03.02.2017 Zrealizowane
Semestr IV – letni
Lp. Zjazd Data Uwagi
6 I 03.03.2018
7 IV 07.04.2018
8 VI 12.05.2018
9 VIII 09.06.2018
10 XI 07.07.2018

 

POZDRAWIAM

Grzegorz SZUŚCICKI