Zaznacz stronę

Witam serdecznie.

Na podstawie wniosku zatwierdzonego przez dziekana wydziału studiów społeczno- ekonomicznych dr Tadeusza Kowalskiego z dnia 18.11.2017 r. dotyczącego spotkań Koła naukowego, informuję iż ustalono następujące terminy.

Semestr III –zimowy

Lp.

Zjazd Data Uwagi

1

I 14.01.2017

Zrealizowane

2

IV 04.11.2017 Zrealizowane

3

VI 02.12.2017
4 VIII

13.01.2017

5 X

03.02.2017

Semestr IV – letni

Lp.

Zjazd Data

Uwagi

6

I 03.03.2018

7

IV

07.04.2018

8 VI

12.05.2018

9

VIII

09.06.2018

10 XI

07.07.2018

PRZEWODNICZĄCY

Koła Naukowego Studentów

Łużyckiej Szkoły Wyższej

Grzegorz SZUŚCICKI