Zaznacz stronę

Najnowsze informacje

nabór śródroczny

Nie trać czasu – u nas REKRUTACJA jeszcze trwa – NABÓR ŚRÓDROCZNY – to szansa dla Tych, którzy nie chcą tracić kolejnego semestru i zacząć studia jeszcze w roku akademickim 2017/2018
Czekamy na Ciebie 
Zadzwoń, przyjdź – znajdziemy coś dla Ciebie
Dla osób, które zapiszą się do 16.03.2018 – 15 % zniżki 

ZDAWANIE INDEKSÓW I KART

UWAGA STUDENCI
studiów niestacjonarnych  oraz podyplomowych 

Indeksy i karty okresowych osiągnięć studenta należy złożyć w Dziekanacie w terminie

  •  do 4 marca 2018 r.

Osoby, które uzyskają wszystkie wpisy do indeksu i karty okresowych osiągnięć studenta przed wyżej wymienionym terminem mogą złożyć indeks i kartę okresowych osiągnięć studenta wcześniej.

Osoby, które nie uzyskają wszystkich wpisów bądź zaliczeń najpóźniej do dnia 04.03.2018 r zobowiązane są do złożenia podania o przedłużenie terminu zadnia indeksu w przeciwnym wypadku zostaną skreślone z listy studentów.

Aby zapobiec zbędnym kolejkom do Dziekanatu, indeksy i karty okresowych osiągnięć studenta składają starości grup

Przypominamy również o obowiązku rozliczenia się z praktyki (zgodnie z § 30 ust. 2 Regulaminu Studiów Łużyckiej Szkoły Wyższej w Żarach oraz z § 2 ust. 1. Regulaminu praktyk zawodowych w Łużyckiej Szkole Wyższej).

Najnowszy informator studiów podyplomowych

Szanowni Państwo

Zapraszamy do Łużyckiej Szkoły Wyższej

Tworząc ofertę studiów podyplomowych dołożyliśmy wszelkich starań, aby studia proponowane przez naszą Uczelnię skrojone były na miarę potrzeb współczesnego wymagającego rynku pracy.

Chcieliśmy dać Państwu studia precyzyjnie dopasowane do potrzeb kandydata. W naszej ofercie Ci, którzy chcą aktywnie kształtować ścieżkę swojej kariery zawodowej i jednocześnie promować coraz bardziej popularny na świecie model kształcenia przez całe życie (lifelong learning) znajdą właśnie coś dla siebie.

Nasza oferta skierowana jest zarówno do osób chcących doskonalić swoją wiedzę, jak i do tych, którzy planują zmianę profilu zawodowego, przekwalifikowanie się lub rozwinięcie własnych zainteresowań.

Zachęcam do zapoznania się z niniejszą ofertą oraz do podjęcia studiów podyplomowych w Łużyckiej Szkole Wyższej im. Jana Benedykta Solfy z siedzibą w Żarach.

Rektor Łużyckiej Szkoły Wyższej

dr Grzegorz Popow

Łużycka Szkoła Wyższa im. Jana Benedykta Solfy

Łużycka Szkoła Wyższa im. Jana Benedykta Solfy

Napisz do nas!