Zaznacz stronę

Najnowsze informacje

UWAGA STUDENCI PIERWSZYCH SEMESTRÓW STUDIÓW

UWAGA  –  STUDENCI I SEMESTRU STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA 

PODAJEMY NUMERY EDYCJI 

studia I stopnia (licencjat, inżynier) 

PEDAGOGIKA – wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe – NL165, resocjalizacja NL166

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE – bezpieczeństwo publiczne – NL167

LOGISTYKA – inżynieria procesów logistycznych – 168

studia II stopnia 

PEDAGOGIKA – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – NM170, resocjalizacja – NM171, wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe z opieką i nauczaniem domowym – NM172, Terapia pedagogiczna z tutoringiem – NM173, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza NM174

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE – zarządzanie systemami bezpieczeństwa – NM169 

Przypominamy również o konieczności sprawdzenia planu zajęć 

 

Najnowszy informator studiów podyplomowych

Szanowni Państwo

Zapraszamy do Łużyckiej Szkoły Wyższej

Tworząc ofertę studiów podyplomowych dołożyliśmy wszelkich starań, aby studia proponowane przez naszą Uczelnię skrojone były na miarę potrzeb współczesnego wymagającego rynku pracy.

Chcieliśmy dać Państwu studia precyzyjnie dopasowane do potrzeb kandydata. W naszej ofercie Ci, którzy chcą aktywnie kształtować ścieżkę swojej kariery zawodowej i jednocześnie promować coraz bardziej popularny na świecie model kształcenia przez całe życie (lifelong learning) znajdą właśnie coś dla siebie.

Nasza oferta skierowana jest zarówno do osób chcących doskonalić swoją wiedzę, jak i do tych, którzy planują zmianę profilu zawodowego, przekwalifikowanie się lub rozwinięcie własnych zainteresowań.

Zachęcam do zapoznania się z niniejszą ofertą oraz do podjęcia studiów podyplomowych w Łużyckiej Szkole Wyższej im. Jana Benedykta Solfy z siedzibą w Żarach.

Rektor Łużyckiej Szkoły Wyższej

dr Grzegorz Popow

UWAGA

Uprzejmie informujemy, że od dnia 07.02.2017 uległa zmianie opłata wpisowa na wszystkich studiach podyplomowych  oraz studiach pierwszego i II stopnia (dotyczy wszystkich kierunków) – opłata wpisowa wynosi 200 zł

 

Łużycka Szkoła Wyższa im. Jana Benedykta Solfy

Łużycka Szkoła Wyższa im. Jana Benedykta Solfy

Napisz do nas!