Zaznacz stronę

Najnowsze informacje

SPOTKANIE SAMORZADU STUDENCKIEGO

Uwaga STAROSTOWIE GRUP

Spotkanie Samorządu Studenckiego odbędzie się w dniu 06.05.2017 o godzinie 12.00 w sali nr 206

zapraszamy

UWAGA ROZPOCZĘCIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

UWAGA STUDIA PODYPLOMOWE RESOCJALIZACJA I SOCJOTERAPIA  

25.03.2017 o godzinie 9,00 rozpoczynają się studia podyplomowe z zakresu RESOCJALIZACJI I SOCJOTERAPII 

Spotkanie organizacyjne 25.03.2017 o godzinie 8.30 w sali nr 03

zapraszamy Wszystkich zainteresowanych do składania podań

 

UWAGA

Uprzejmie informujemy, że od dnia 07.02.2017 uległa zmianie opłata wpisowa na wszystkich studiach podyplomowych  oraz studiach pierwszego i II stopnia (dotyczy wszystkich kierunków) – opłata wpisowa wynosi 200 zł

 

ZMIANA NAZWY UCZELNI

Szanowni Państwo

Miło nam zakomunikować, że z dniem 23.01.2017, decyzją nr DSW.ZUN.6013.92.2016.3.PD  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dokonano zmiany nazwy Uczelni na ŁUŻYCKA SZKOŁA WYŻSZA im Jana Benedykta Solfy z siedzibą w Żarach. 

Zmianie uległa również nazwa podstawowej jednostki organizacyjne z „Wydziału Pedagogiki” na „Wydział Studiów Społeczno-Ekonomicznych”

Zmiana nazwy uczelni nie pociąga za sobą żadnych innych konsekwencji: wydane dyplomy ukończenia studiów, indeksy, legitymacje studenckie, zaświadczenia i inne dokumenty pozostają w mocy. Uczelnia będzie dokonywać aktualizacji dokumentów i obowiązujących studentów druków wniosków (wszystkie nadal zachowują ważność).

Wszystkie dane rejestracyjne uczelni pozostają bez zmian: numer 289 w rejestrze uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych, numer REGON, NIP oraz wszystkie numery telefonów.

Decyzja o zmianie nazwy z ŁWSH na ŁSW podjęta została w związku z poszerzeniem zakresu kształcenia wykraczającym
poza profil określony w dotychczasowej nazwie szkoły, planami uzupełnienia kształcenia o kolejne kierunki studiów.

Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Jana Benedykta Solfy

Napisz do nas!