Zaznacz stronę

Najnowsze informacje

INFORMACJA O SPOTKANIU KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW 13.01.2018

Żary, dn. 12.01.2018r.

 

 

INFORMACJA

O SPOTKANIU KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW

PRZY ŁUŻYCKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ im. JANA BENEDYKTA SOLFY w ŻARACH 

 

 

Spotkanie dotyczy: omówienia bieżących spraw oraz propozycja akcji charytatywnych

Chciałbym bardzo serdecznie zaprosić Państwa na spotkanie zorganizowane w ramach Koła Naukowego Studentów przy Łużyckiej Szkole Wyższej im. Jana Benedykta Solfy z siedzibą w Żarach. Spotkanie odbędzie się dnia 13.01.2018 r.
o godzinie 13:00. Spotkanie zorganizowane w celu omówienia bieżących spraw koła naukowego, propozycji akcji charytatywnych jak i wysłuchania propozycji studentów w ramach życia w uczelni.

Zapraszam serdecznie również nowych studentów którzy zasilają nasze progi szkoły ale również już obecnych z różnych kierunków i specjalności.

 

PRZEWODNICZĄCY

Koła Naukowego

Łużyckiej Szkoły Wyższej

Grzegorz SZUŚCICKI

Spotkanie Przewodniczącej Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego

Witam serdecznie.

W imieniu Przewodniczącej Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego, serdecznie zapraszam na spotkanie starostów grup które odbędzie się 13 stycznia 2018 r. ok godz. 12:00.

Spotkanie zorganizowane w celu przedstawienia szczegółowych wyników głosowania oraz zaobrazowanie wizji planu działania w ramach Przewodniczącej URSS.

Bazując na ważności spraw do omówienia , prosi się starostów grup o wstawienie się we wskazanym dniu na spotkaniu.

 

Pozdrawiam

CZŁONEK SENATU

Łużyckiej Szkoły Wyższej

Grzegorz SZUŚCICKI

Ogłoszenie wyników na Przewodniczącą Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego ŁSW w Żarach

Witam serdecznie.

W dniu 16 – 17.12.2017 r. odbyły się wybory na stanowisko Przewodniczącej Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego.

Na to stanowisko zgłoszono trzy kandydatki:

1.Panią Żanetę Migas, edycja 150/151/153, kierunek – Resocjalizacja, semestr III

2.Panią Ewelinę Głowacką, edycja 165/166, kierunek – Wychowanie Przedszkolne i Nauczanie Początkowe, semestr I

3.Panią Beatę Najdek, edycja 141/142, kierunek-Wychowanie Przedszkolne i Nauczanie Początkowe,  semestr V

Komisję  rekrutacyjną prezentowały:

1.Pani Agnieszka Bogdziewicz,

2.Pani Małgorzata Wojciechowska,

Wyniki szczegółowe głosowania:

– edycja 141/142 ( na 22 osób  głosowało 16 osób)

– edycja 144/155 (na 18 osób głosowało 15 osób)

– edycja  150/151/153/154 (na 24 osoby głosowało 13 osób)

– edycja 158 (na 19 osób głosowało 13 osób)

– edycja 155/156 (na 26 osób głosowało 25 osób)

– edycja 167 (na 29 osób głosowało 22 osoby)

– edycja 168 (na 27 osób głosowało 16 osób)

– edycja 166/162/163/164 (na 41 osób głosowało 9 osób)

– edycja 170/171/172 (na 25 osób głosowało  20 osób)

Wyniki głosowania:

Studenci oddali 146 głosów na kandydatki, w tym 136 głosów ważnych i  6 głosów nieważnych.

W wyniku głosowania następujące osoby otrzymały następującą ilość głosów: 

Pani Żaneta Migas – otrzymała 79 głosów,

Pani Beata Najdek –  otrzymała  32 głosy,

Pani Ewelina Głowacka – otrzymała 31 głosów.

W wyniku głosowania proponuje się by Pani Ewelina Głowacka objęła stanowisko protokolanta w ramach spotkań przewodniczącej ze studentami, w/w głosowanie w przedmiotowej sprawie odbędzie się na najbliższym zjeździe styczniowym 2018 r.

Serdecznie gratuluję wyniku głosowania.

Pozdrawiam

Członek Senatu

Łużyckiej Szkoły Wyższej

Grzegorz SZUŚCICKI

 

Głosowanie na przewodniczącą samorządu studenckiego

Witam serdecznie Studentów.

W dniach 16-17.12.2017 r. odbędzie się głosowanie na przewodniczącą samorządu studenckiego. Na spotkaniu studentów które odbyło się dnia 25.11.2017 r. wyłoniono 3 kandydatury i są nimi:

Kandydatki do samorządu studenckiego:

  1. Pani Żaneta MIGAS  – grupa 150/151/153 na kierunku Resocjalizacja III semestru
  2. Pani Ewelina GŁOWACKA – grupa 165/166 na kierunku Wychowanie Przedszkolne i Nauczanie Początkowe I semestru
  3. Pani Beata NAJDEK –  grupa 141/142 na kierunku Wychowanie Przedszkolne i Nauczanie Początkowe V semestru

 

Serdecznie zapraszam do głosowania.

Pozdrawiam

Członek Senatu

Łużyckiej Szkoły Wyższej

Grzegorz SZUŚCICKI

 

 

UWAGA STUDENCI – DECYZJE W SPRAWIE STYPENDIUM

Prosimy o zgłaszanie się do dziekanatu po odbiór wystawionych decyzji w sprawie przyznania lub odmowy przyznania stypendium socjalnego, specjalnego i zapomóg oraz za wyniki w nauce wydanych na I semestr- zimowy roku akademickiego 2017/2018.

Łużycka Szkoła Wyższa im. Jana Benedykta Solfy

Łużycka Szkoła Wyższa im. Jana Benedykta Solfy

Napisz do nas!