Biblioteka ŁWSH
Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że ze względu na przerwę urlopową
Biblioteka ŁWSH będzie nieczynna w okresie od
01.08.2014 r.,  do 05.09.2014 r.,

Absolwentów prosimy o rozliczanie Kart obiegowych do dnia 31.07.2014 r.,


 
ZAPRASZAMY PO ODBIÓR DYPLOMÓW

Osoby, które broniły się 28 czerwca 2014 r. oraz 5 lipca 2014 r.,

Zapraszamy słuchaczy studiów podyplomowych po odbiór Świadect ukończenia studiów
z następujących kierunków
Zarządzanie kryzysowe
Oligofrenopedagogika

Przypominamy o konieczności rozliczenia się z Karty obiegowej oraz legitymacji studenckiej (studia I i II stopnia)
 


 
Realizacja:Visto.pl