Zaznacz stronę

Najnowsze informacje

Głosowanie na przewodniczącą samorządu studenckiego

Witam serdecznie Studentów.

W dniach 16-17.12.2017 r. odbędzie się głosowanie na przewodniczącą samorządu studenckiego. Na spotkaniu studentów które odbyło się dnia 25.11.2017 r. wyłoniono 3 kandydatury i są nimi:

Kandydatki do samorządu studenckiego:

  1. Pani Żaneta MIGAS  – grupa 150/151/153 na kierunku Resocjalizacja III semestru
  2. Ewelina GŁOWACKA – grupa 165/166 na kierunku Wychowanie Przedszkolne i Nauczanie Początkowe I semestru
  3. Beata NAJDEK –  grupa 141/142 na kierunku Wychowanie Przedszkolne i Nauczanie Początkowe V semestru

 

Serdecznie zapraszam do głosowania.

Pozdrawiam

Członek Senatu

Łużyckiej Szkoły Wyższej

Grzegorz SZUŚCICKI

 

 

UWAGA STUDENCI – DECYZJE W SPRAWIE STYPENDIUM

Prosimy o zgłaszanie się do dziekanatu po odbiór wystawionych decyzji w sprawie przyznania lub odmowy przyznania stypendium socjalnego, specjalnego i zapomóg oraz za wyniki w nauce wydanych na I semestr- zimowy roku akademickiego 2017/2018.

Akcja charytatywna pt. „paczka świąteczna dla dzieci oddziału dziecięcego w szpitalu na wyspie”

Szanowni Państwo

W dniu 19.11.2017 r. odbyło się zebranie starostów grup z przewodniczącą studentów Łużyckiej Szkoły Wyższej. Ustalono na danym spotkaniu, iż nasze Koło Naukowego będzie uczestniczyć w akcji charytatywnej o nazwie „ paczka świąteczna dla dzieci oddziału dziecięcego w szpitalu na wyspie”. Jest to podtrzymanie tradycji od lat ,gdzie szkoła szanowała i celebrowała i dzieliła się radością z najmłodszymi. Mimo bólu i smutku który przechodzą codziennie w szpitalu, chcemy dać im od siebie trochę radości w najsłodszej formie, czyli paczek świątecznych.

Właśnie na ten cel niezbędna jest zbiórka pieniędzy w dobrowolnej kwocie, która w całości pokryje koszty utworzenia 25 kompletów. Akcja zbierania pieniędzy trwa od dnia 19.11.2017 r. i potrwa do dnia 03.12.2017 r. włącznie. Osobą odpowiedzialną za zbiórkę pieniędzy w grupie Koła Naukowego jest Pan Krzysztof SIERADZKI. Za całość grup znajdujących się w Uczelni odpowiada Pani Beata NAJDEK. Istnieje również możliwość złożenia datku w Dziekanacie podając swoje podstawowe dane personalne.

Mam nadzieję że nie jesteśmy obojętni na uśmiech pociech znajdujących się w szpitalu i staniemy na wysokości zadania.

Gorąco zachęcam do uczestniczenia w akcji.

 

 

PRZEWODNICZĄCY

Koła Naukowego Studentów

Łużyckiej Szkoły Wyższej

Grzegorz SZUŚCICKI

Łużycka Szkoła Wyższa im. Jana Benedykta Solfy

Łużycka Szkoła Wyższa im. Jana Benedykta Solfy

Napisz do nas!